www.jensensservice.dk

Beskrivelse af varmepumpen fra Octopus, populært kaldet "ISPINDEN"


Jeg har fået installeret luft/vand varmepumpen "ISPINDEN" fra Octopus i 2007.

Den forekom mig at være så enkel og genial og at passe så perfekt til det danske klima, samtidig med at den var rimelig billig, at jeg syntes at den fortjente en mere detaljeret undersøgelse end selv Octopus og Teknologisk Institut kan præstere. Den blev en overgang betragtet med foragt af de såkaldte eksperter, men nu efter et års forløb og efter at flere andre har fulgt mit eksempel med at installere effektmålere har den bevist sit værd.

Jeg har foretaget daglige målinger igennem et helt år, fra maj 2007 til april 2008 af alt hvad der har betydning. Målingerne, som kan ses ved klik på dette link: Varmestatistik har betydet, at Ispinden fra at være næsten ukendt (undtagen i Sverige), nu er den mest udførligt dokumenterede varmepumpe på det danske marked.


Det er meget ærgerligt at det ikke er muligt at sammenligne varmepumpers formåen via daglige målinger, i en tid hvor alle taler om at afskaffe olien som opvarmningsform. Man bliver stillet i en meget vanskelig situation når man skal vælge imellem alternative opvarmingsformer. Jeg vil derfor gerne opfordre andre til at komme med tilsvarende data for andre typer luft/vand varmepumper, så virkningsgraden kan sammenlignes på dagsbasis under samme vejrmæssige forhold.
Hvorfor findes der ingen tilsvarende målinger fra Nibes Fighter, fra Daikins Altherma, fra IVT's Optima, fra Pioneer og fra Danfoss og alle de andre? Tør I ikke deltage i konkurrencen ??


Klik på Varmestatistik for at se målingerne for hver eneste dag igennem hele 2007/2008. Jeg stopper nu yderligere distribution af måledata; der er for meget arbejde forbundet med det. Kun hvis det skulle vise sig at et andet produkt turde lade sig sammenligne, vil jeg med største fornøjelse genoptage målingerne.

Seneste opdatering er sket den: 30.april 2008.


Her ses udhuset med Ispindens udedel. Bagved (billede 2) ses hovedhuset som er på 100 m2 samt 50 m2 på 1.sal. bygget i 1876/1976, og isoleringen er som det var dengang.
Opvarmningsbehovet er beregnet til 2744 liter olie, svarende til ca 27000 KW

Se hvordan magasinet "Bedre Bolig" beskriver Ispinden: her eller hent brochuren fra Octopus her

Udseendet ? Tja, det kan jo altid diskuteres, men så skulle I have set den rustbunke af en olietank der stod på samme plads tidligere !! Og skorstenen til oliefyret !!


klik her for at gå til den svenske fabrikant og opfinder Kurt Karlsons hjemmeside; eller klik her for at gå til den danske importørs hjemmeside; eller klik her for at se hvordan det hele startede i 1991.

I regnearket Varmestatistik.xls findes der svar på næsten alle tænkelige spørgsmål om Ispindens ydeevne. Ispinden blev installeret 4. maj 2007, så nu er der et helt års målinger at sammenligne med.

Til effekt- og flowmålingerne har jeg brugt Kamstrups energimåler MC401, som skulle være noget af det bedste der findes på det danske marked, og til strømmålingerne en bimåler, Kamstrup 382 .Her ses Ispindens indedel, dvs. kompressoren og varmeveksleren.

Jeg har skrevet lidt om mine overvejelser i forbindelse med den vanskelige beslutning om at gå fra olie til naturvarme i håb om at det kan være til gavn for andre der går med tilsvarende overvejelser. (klik på et af de 5 dokumenter nedenfor):

Hvorfor valgte jeg ikke jordvarme
Ud af alle de forskellige fabrikater af luft/vand varmepumper, hvorfor blev det så Ispinden fra Octopus
Således kobles Ispinden til husets varmesystem
Lidt tekniske data, populært fortalt
Erfaringer indtil nu med Ispinden
Hvordan klarede den sig i den koldeste vinter i mands minde, 2009/2010


Teknologisk Institut har udgivet en rapport, dateret august 2007, som hedder "Varmepumper i områder udenfor kollektiv energiforsyning". Den er meget læseværdig.
Download den her, men vær opmærksom på at den er på 7,33 MB: klik for download